Miljö & Kvalité

Vårt asfaltsverk värms upp med hjälp utav pelletseldning. 
JLB Mark & Asfalt AB  har ett kvalitets- och miljöledningssystem som uppfyller krav enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN 14001.
Ledningssystem för tillverkningskontroll av asfaltmassa enligt SS-EN 13108-21:2006 infördes våren 2015 och integrerades  med befintligt ledningssystem.
Statens provningsanstalt (SP) certifierade tillverkningskontrollen sommaren 2015.

Vill ni veta mer?

Tveka inte att kontakta oss!