Pepan(1)

Asfaltsbeläggning

Egen tillverkning och utläggning av asfaltmassor gör att vi blir mycket konkurrenskraftiga i pris och kvalitet.

Vi asfalterar allt från garageinfarter till vägar och industriplaner. 

JLB MARK & ASFALT AB
Sevedegatan 3
598 37 VIMMERBY
Intranät

Telefon: 070 364 49 20
E-post: info@jlbasfalt.se