Orm(1)

Miljö & Kvalitet

 

JLB Mark & Asfalt AB  har ett kvalitets- och miljöledningssystem som uppfyller krav enligt SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN 14001:2004.

Ledningssystem för tillverkningskontroll av asfaltmassa enligt SS-EN 13108-21:2006 infördes våren 2015 och integrerades  med befintligt ledningssystem.

Statens provningsanstalt (SP) certifierade tillverkningskontrollen sommaren 2015.

JLB MARK & ASFALT AB
Sevedegatan 3
598 37 VIMMERBY
Intranät

Telefon: 070 364 49 20
E-post: info@jlbasfalt.se